Bukowina Tatrzańska, Dom Ludowy

W Centrum Bukowiny Tatrzańskiej znajduje się „ Dom Ludowy”. Obiekt , który jest największą drewnianą konstrukcją w Polsce, o powierzchni całkowitej 1458 m2. W 1923 r. uformował się komitet budowy Domu Ludowego pod kierownictwem Franciszka Ćwiżewicza i Juliana Karłowicza. W 1926 r. zaczęło działać kino nieme. Sprzedane w ten sposób bilety szły na budowę. Wszyscy byli zgodni co do decyzji o budowie placówki kulturalnej. Cała społeczność zbierała fundusze na ten cel. I tak w swej determinacji wraz z pomocą rządową i miłośników Bukowiny powstał w latach 1928-1932 r. „ Dom Ludowy”.

Teraz Bukowiańskie Centrum Kultury ”Dom Ludowy” to duża jednostka kulturowo-oświatowa. Jej celem jest propagowanie i pielęgnowanie tradycji, zaszczepienie jej w młodym pokoleniu oraz szerzenie kultury góralskiej w kraju i za granicą.

Funkcjonują tu 3 zespoły regionalne. Są nimi: przedszkolne „Orlynta”, szkolny „Mali Wiyrchowanie” oraz młodzieżowy „Wiyrchowanie”. Zespoły zrzeszają łącznie 100 młodych osób z Bukowiny.

Objętych patronatem jest 11 zespołów regionalnych z gminy Bukowina. Są nimi takie zespoły jak: „Mali Białcanie”, „Białcanie”, „Małe Podhale”, „Podhale”, Zespół Regionalny „Ciardasie” i „Koce Łapki” i inne. 

W Domu Ludowym w 1999 r. zorganizowano Szkołę Ginących Zawodów.Uczy się w niej dzieci ceramiki, malarstwa na szkle, haftu czy snycerki. Nie tylko lokalna społeczność jest zainteresowana wiedzą. Również ludzie spoza Gminy Bukowina mają ochotę i czas na zapoznanie się z tajnikami rękodzieła.

Liczący ponad 90 lat Amatorski Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka wystawia swe sztuki w gwarze góralskiej, ale też w realiach współczesności. Był wiele razy nagradzany, ma uznanie publiczności. Czy mamy zimę czy jest lato, w środy w Domu Kultury rządzi teatr.

Jednostka kulturalna posiada część hotelową, gdzie można przenocować. Jest do dyspozycji 6 pokoi klasy turystycznej. Łącznie przebywać tam może 40 turystów.

Dom Ludowy organizuje różne imprezy. Dwie o randze ogólnopolskiej to: „Góralski Karnawał” organizowany zimą oraz „Sabałowe Bajania” organizowany latem. Od 1996 r. odbywają się spotkania teatralne pt. „Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych”. Również w 1996 r. Bukowina Tatrzańska została wliczona do Światowej Fundacji Miast Karnawałowych. To wskazuje na wysoki poziom działalności kulturalnej tej jednostki nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Radosław Górski
publicysta