Narwiański PN, Kurowo, Wśród wielkich bagien

W Kurowie znajduje się siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego. Mieści się w zabytkowym pałacyku z XIX w. Park utworzono w 1996r.. Leży w północno – wschodniej Polsce na Podlasiu. W obszarze Niziny Pólnocnopodlaskiej, w Dolinie górnej Narwi. Jako jedyny Park Narodowy nie posiada wydzielonego obszaru ścisłej ochrony. Powierzchnia jego wynosi prawie 7 ha. Symbolem Parku jest błotniak stawowy.
W Kurowie znajdziemy ścieżkę przyrodniczą, zwą ją „ Kładką wśród bagien”.Sięga długości ok. 1 km, a jej 600 metrów prowadzi kładką z dwoma tarasami widokowymi idącą wzdłuż dopływu rzeki Narew- Kurówki. Znajdziemy tu najważniejsze zbiorowiska roślinne Narwiańskiego PN oraz organizmy z poszczególnych siedlisk. Niezależnie od pory roku, można tu obserwować wiosenne rozlewiska. Na trasie kładki umiejscowiono 11 tablic edukacyjnych i 5 przystanków.
Park Narodowy pełni szczególną rolę w szlaku migracyjnym wielu ssaków, takich jak Łoś. Spotkać można też dziki, a także ślady żerowisk bobrów.
Wielką rolę w ekosystemach w Parku pełnią bezkręgowce. Liczą sobie ponad 600 gatunków. Są nimi: ważki w ilości ok. 50 gatunków, motyle w ilości ok. 50 gatunków, pająki w ilości 150 gatunków oraz wiele wiele innych. Występuje w tym miejscu duża wilgotność co skutkuje obfite występowanie owadów i stwarza dogodne warunki do życia dla płazów. Jest nich 13 gatunków, np. Kumak nizinny czy Grzebiuszek drzewny.
Wzdłuż rzeki popłynąć możemy sobie łódeczką tzw. pychówką przez „ obwodnice narwiańską”. Można jak ci państwo płynąc sobie kajakiem we dwoje.
Występują również na terenie Parku ponad 200 gatunków ptaków. Odpoczywają i żerują tu na rozlewiskach stada gęsi tzw. zbożowych, białoczelnych oraz kaczek tzw. świstunów, rożeńców czy cyranek. W szuwarach parku odnaleźć można ptaki z rodziny wróblowatych. Są nimi: strumieniówka, brzęczki, podróżniczka czy wąsatki. Również tu osiedliła się wodniczka. Zaobserwujemy również takie zwierzęta jak bataliony, czajki, rycyki, krwawodzioby, czaple szare czy bociany czarne.
Radosław Górski
publicysta