Ogrodzieniec, Podzamcze- Perełka wśród Orlich Gniazd

Zamek jest ulokowany na szczycie Jury Krakowsko-Częstochowskiej- Górze Zamkowej. Góra wznosi się tak na 515,5 m.n.p.m, na śląsku. Dokładnie rzecz ujmując znajduje się we wsi Podzamcze, 2 km. od Ogrodzieńca. Jest ważnym obiektem na trasie Szlaku Orlich Gniazd. Zalążki budowy umocnień obronnych zaczęły się jeszcze za czasów Bolesława Krzywoustego. Zostały one zrównane z ziemią w 1241r. Przez napad tatarski. Ruiny tego jakże pięknego zamku są dostępne dla zwiedzających.

W czasach gdy król Łokietek wojował o tron, w połowie XIV w. Kazimierz Wielki zbudował na Górze Janowskiego gotycki Zamek. Król powierzył go w 1370 r. w akcie własności Przedborowi Brzezia h Zadora, marszałkowi Królestwa Polskiego.

Z nadania Króla Władysława Jagiełły w 1386 r. zamek zostaje przekazany Włodkowi z Chrabimowic h. Sulima. Zamek tworzyła trzykondygnacyjna jednotraktowa wieża na skale wschodniej( zamek wysoki), jednokondygnacyjny budynek o czterech pomieszczeniach na skale południowej( obecnie izby rycerskie gdzie teraz się mieści Muzeum , pomieszczenia prochni i skarbiec). Baszta południowa( wieża skazańców) mierzyła sobie dwa kondygnacje. Centralna brama wjazdowa biegła przez szczelinę pomiędzy skałami południowymi. Od strony północnej bronił dostępu wał drewniano – ziemny, który zamykał całość koncepcji zamku.

Zamek przechodził z rak do rąk. W 1470r. Zamek i przyległe do niego dobra trafiły do majętnych mieszczan z Krakowa, Ibrama i Piotra Salomonów. Po nich cały majątek przeją tak ok. 1488r. Jan Feliks Rzeszowski, proboszcz przemyski i kanonik krakowski z Przybyszówki. Razem z nim również bracia Jan – Andrzej i Stanisław Rzeszowscy. A kolejnymi byli Pileccy, Chełmińscy, Włodkowie. W 1523r. Zamek w Ogrodzieńcu kupił Jan Boner, burgrabia , żupnik krakowski. Po śmierci jego zamek dostał się w ręce bratanka Seweryna Bonera. W latach 1530-1545 r. z warowni średniowiecznej zbudował renesansowy zamek.

Stanisław Boner kontynuował przemiany budowlane na zamku. Wzniósł dwukondygnacyjne skrzydło zachodnie( sypialnia, biblioteka), sklepiki, budynki gospodarcze przy dziedzińcu. Zbudował system ganków, balkonów i loggii. Wzniósł mur otaczający podzamcze od strony południowej. Nie wiadomo czy nie wybudował budynku browaru i gorzelnie na podzamczu.

1562 r. nabył zamek Jan Firlej, marszałek wielkiego koronnego. Wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga najechały na zamek. W trakcie walk o tron, po śmierci Stefana Batorego zamek zdobyto ale nie splądrowano. W 1655 r. w trakcie potopu szwedzkiego, wojska szwedzkie zamek częściowo spaliły oraz ograbiły.

Właścicielem w 1669 r. zastał Stanisław Warszycki, kasztelan krakowski. Gdy na nim  urzędował , odbudował część zabudowań zniszczonych po napadzie szwedzkim.

Od 1697 r. Ogrodzieńcem władał Kazimierz Męciński h. Poraj. W 1702 r. kolejny raz Szwedzi napadają na Polskę. W tym okresie zamek zostaje zniszczony i splądrowany.

Tomasz Jakliński odkupił zamek od rodziny Męcińskich tak około 1784r. Niestety nie dbał o zamek, który popadł później w ruinę. Ostatni mieszkańcy mieszkali na zamku do 1810 r.

W 1885r. 19 letni wtedy Aleksander Janowski odwiedził ruiny zamku. Zachwycony widokiem warowni założył w 1906 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze(teraz PTTK). Ruiny zamku zostały symbolem ówczesnej organizacji.

Ostatnimi właścicielami była pobliska rodzina Wołczyńskich. Po II WŚ zamek został znacjonalizowany. Polskie władze zainicjowały prace konserwatorskie na zamku , aby go odbudować i udostępnić dla zwiedzających. Zaczęli prace w 1949r. a skończyli dopiero w 1973 r. Na kurzej stopie, jej najniższej kondygnacji, zachowały się freski przedstawiające lilie.

Według znawców zjawisk paranormalnych zamek jest nawiedzony przez duchy. Mamy do czynienia ze siłami mrocznymi i potężnymi jak oceniają specjaliści. Sławny już pies z Ogrodzieńca pojawia się czasami w nocy, biegnąc po murach oraz wokół ruin zamku. Według świadków wygląda on na czarnego psa, który jest większy niż przeciętny pies. Ze sobą ma ciągnąc ciężki łańcuch. Prawdopodobnie ma być to duch samego kasztelana Warszyckiego. Zastanawiające jest, że w niedalekim zamku w Dankowie też podobno straszy duch kasztelana Warszyckiego. Zwą go Jeździec bez głowy.

Zamek wielokrotnie wykorzystywano. W 1973r. Posłużył się jako część pleneru zdjęciowego do serialu „ Janosik”. W 1980 r. zrealizowano tu zdjęcia do filmu Lecha Majewskiego „ Rycerz” . 1984 r. heavymetalowy zespól Iron Maldon nagrywał wstawkę do filmu, która została wykorzystana w filmie „Live After Death”. 2001r. Zamek posłużył się do nakręcenia adaptacji powieści Aleksandra Fredry „ Zemsta”, reżyserii Andrzeja Wajdy. Trzeba było dobudować do zamku duże dekoracje, które po skończonych zdjęciach nie zostały usunięte. W 2009r. Zespól discopolowy Systematic nakręcił w plenerze zamku teledysk.

Radosław Górski
publicysta