Ojcowski Park Narodowy , Ojców- skaliste wapienie w PN

Ojców to maleńka wioska w gminie Skała, na Małopolsce. Przebiega przez nią dolina Prądnika. Aby chronić tutejszą przyrodę, utworzono najmniejszy park w Polsce – Ojcowski Park Narodowy. Niezliczone tłumy turystów przybywają w to miejsce, aby zachwycać się przepięknym krajobrazem skał wapiennych górnojurajskich Jury Krakowsko – Częstochowskiej i wielu innych atrakcji tego miejsca.

Skały w Ojcowie, tak i jak na całym odcinku Jury, mają wiele warstw skalnych tj. dolomity, magle czy wapienie. Dominują wapienie pocięte dolinami erozyjnymi. Również znajdziemy tu zjawiska krasowe min. jaskinie wraz ze stalaktytami, stalagmitami oraz stalagnatami.

Od XIX w. Ojców stał się miejscem uzdrowiskowym. Liczne starcia w Powstaniu Styczniowym spowodowały, że wieś ucierpiała. Gdy naprawiano szkody, utworzono znane ośrodki takie jak: Pod Łokietkiem, Goplan, Pod Kazimierzem czy park zdrojowy.

W Ojcowie znajduje się zamek zbudowany za Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie XIV w. Został ulokowany na Górze Zamkowej. Dawniej na tym miejscu znajdowała się osada kultury łużyckiej. Prawdopodobnie została zniszczona przez napad Scytów. Nazwę Zamku, jak głosi tradycja, nadał Kazimierz Wielki na cześć swego ojca Władysława Łokietka, który walcząc o tron chronił się w pobliskich jaskiniach.
Wokół Ojcowa znajdują się zabytkowe domki i pensjonaty. Często zbudowane z drewna, są ulokowane na trasie doliny Prądnika. Pochodzą z przełomu XIX i XX w. Rewelacyjny klimat, urzekający styl szwajcarski skłania przyjezdnych do zakwaterowania się w nich i odpoczynku po intensywnym dniu.

Oprócz rewelacyjnych widoków skał , Ojców oferuje też inne atrakcje dla turystów. Znajdziemy tu Muzeum Przyrodnicze im. Władysława Szafera poświęcone Ojcowskiemu PN, kapliczkę na wodzie, pustelnie bł. Salomei w Grodzisku, zabytkowe młyny. Oprócz tego możemy odwiedzić Grotę Łokietka, znajdującą się na Górze Chełmowej, Jaskinię Ciemną, Wzgórze Okopy, liczne ostańce czy źródełko miłości na końcowej części doliny.

Radosław Górski
publicysta